KJ150F-D08

Air Purifier

* CADR : 150 cbm/h

* DC Motor